A PÁLYÁZATI CÉLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A pályázati célrendszer működésének szabályozása (egyben letölthető itt )

1.) A kuratórium elé csak a határidőben benyújtott, érvényes pályázatok kerülhetnek. Határidőn túl érkezett pályázatokat az ügyvezetés nem fogadhat el (március 31., szept. 30.)

Érvényes az a pályázat, amely az alábbi követelményeknek megfelel:

  • A pályázati célrendszerben megfogalmazott tevékenység valamelyikéhez kér anyagi támogatást.
  • A műanyag dossziéban 2 példányban elhelyezett pályázati űrlapon minden – az érdemi döntéshez szükséges információ rendelkezésre áll. A Pályázati adatlap letölthető az alapítvány– Korszerű Kereskedelemért Alapítvány pályázati célrendszere (1. illetve 5. sz. melléklet). Kérem, hogy az e-mail címüket is írják be. Amennyiben a pályázó szociális helyzetére is szeretné a kuratórium figyelmét felhívni, akkor az 5.sz. melléklethez az Adatlap a szociális helyzet mérlegeléséhez c. (6 sz.) mellékletet is csatolja a szükséges igazolásokkal együtt.
  • A tanszékvezető, szakvezető, szervezeti egység vezetője ajánlását tartalmazza.
  • A pályázathoz csatolják a szükséges mellékleteket, amellyel megerősítik (alátámasztják) a pályázat indokoltságát, a pályázati cél megvalósulásának költségigényét (költségvetést), ha a költség egy része, vagy egésze már kifizetésre került, a pályázó nevére szóló számlát/készpénzfizetési számlát.

2.) Csoportos tevékenység – pl. szervezett külföldi tanulmányút, szakvásárokon, konferenciákon való csoportos részvétel – esetén is külön-külön, név szerint kell pályázni. Ha azonban azonos összegre pályáznak, akkor ennek megfelel az is, ha a pályázathoz csatolják a résztvevők – saját aláírásaikkal igazolt – névsorát.

3.) Pályázni a felmerülő saját költségeik csökkentésére lehet. A pályázható összeg maximum a pályázót terhelő költség 50 %-a lehet, de nem haladhatja meg az 55.000,– Ft-ot. (Oktatóknál az 50.000 Ft-ot)

4.) Egy hallgató, oktató egy naptári évben egyszer, a hallgatók a 2. szemesztertől kezdve, tanulmányi idejük alatt két esetben részesülhetnek az alapítvány támogatásában.

5.) A kuratórium csak

  • A határidőre beérkezett (szeptember 30., illetve március 31.)
  •  Az útmutató szerint szabályosan kitöltött,
  • Az ajánló olvasható aláírását tartalmazó és
  •  A szükséges mellékletekkel felszerelt pályázatokkal foglalkozik érdemben.

6.) A kuratórium naptári évenként két alkalommal ülésezik: áprilisban és októberben.
Ettől eltérni csak rendkívüli esetben lehet, melyet a pályázónak meg kell indokolnia.

7.) A kuratórium döntéseiről az ügyvezető írásban értesíti a pályázót. A kuratórium döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

8.) Sikeres pályázat esetén a kapott támogatás a tárgyév december 31-ig vehető igénybe. Azok a hozzájárulások, amelyek a tárgyév december 31-ig nem kerülnek felhasználásra, érvényüket veszítik, azaz a következő évre nem vihetők át.

9.) A kapott összeggel a pályázati cselekvés után 15 nappal, de legkésőbb december 31-ig el kell számolni.

Az elszámolás során a pályázó nevére kiállított hiteles bizonylattal kell igazolni, hogy a támogatás a pályázatban megjelölt célra lett felhasználva. A bizonylat eredeti vagy fénymásolt példányát – ez utóbbi esetben az eredeti bemutatásával együtt – az alapítvány ügyvezetőjének, Dr. Máté Zoltánnak. vagy Kalmárné Rimóczi Csilla pályázati asszisztensnek kell leadni. A tartalmi elszámolás részeként a pályázati céltól függően

  • Rövid „Úti beszámolót” is kell készíteni szakmai tanulmányút, konferencián, szakmai rendezvényen való részvétel esetén
  • A tanfolyamon való részvétel igazolását is csatolni kell.

10.) Amennyiben az elszámolás nem szabályosan – pályázó nevére szóló számlával – történik, vagy a pályázat célja nem valósult meg, a kapott összeget vissza kell fizetni, illetve a hozzájárulás összege nem utalható ki.

11.) Ez a szabályzat a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány Pályázati célrendszeréhez szorosan kapcsolódik, annak működéséhez elengedhetetlenül szükséges.

További kérdéseikkel keressék az alapítvány ügyvezetőjét Dr. Máté Zoltán-tt e-mail: mate.zoltan@gk.uni-neumann.hu vagy Kalmárné Rimóczi Csilla pályázati asszisztens-t Tel. +36 56/510-300 5527, E-mail: kalmarne.csilla@gk.uni-neumann.hu.

A pályázatokat Campus 228-as irodában kell leadni

Dr. Máté Zoltán
ügyvezető