A 2015. 03. 16-án megtartott kuratóriumi ülés által hozott határozatok

A Korszerű Kereskedelemért Alapítvány 2015. március 13-án tartotta soron következő kuratóriumi ülését.

A kuratórium által hozott határozatok:

1/2015. (03.13.) sz. határozat: A 2014. évi számviteli beszámolót, közhasznúsági jelentést és szöveges értékelést a kuratórium egyhangúlag elfogadta. Az FB 2014. év  ellenőrzéséről készült jelentését tudomásul vette.

2/2015. (03.13.) sz. határozat: A kuratórium a benyújtott pályázatokról egyöntetű szavazással az alábbi döntést hozta:
Cserna Vivien hallgató részére kiemelkedő tanulmányi eredményére és hátrányos szociális helyzetére tekintettel 4 hónapon keresztül, havi 15.000,- Ft ösztöndíjat hagyott jóvá.

A Kereskedelmi és Marketing Tanszék pályázatára, szakmai tanulmányút támogatása címén 100.000,- Ft-ot hagyott jóvá, amelynek átutalása a tanszék nevére kiállított számla, valamint a tanulmányútról készített úti jelentés ellenében történik.