Tehetséges fiatal felnőttek számára 60 órás inter- és intraperszonális fejlesztő program

Az Emberi Erőforrás Minisztérium meghirdette a Nemzeti Tehetség Programot melynek céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is.

Az Alapítvány ezen a pályázaton 550 ezer forintos támogatást nyert, a „Tehetséges fiatal felnőttek számára 60 órás inter- és intraperszonális fejlesztő program” megvalósítására. NTPEFP140028 számú pályázat

Megvalósító szakemberek: Dr. Molnár Edina, Dr. Földi Kata

Tanórán kívüli 60 órás egyéni fejlesztési terven alapuló, inter- és intraperszonális

képességterületet átfogó fejlesztő programot valósítottunk meg 5 fő tehetséges, de iskolai tanulmányaiban felzárkóztatásra szoruló hallgató részvételével.

A tehetség fiatal alatt azt értjük, aki kiváló adottságai – az átlag feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek, a kreativitás, a feladat iránti elkötelezettség/motiváció ötvözete – alapján magas szintű teljesítményre képes az élet valamely tevékenységi területén.

A többféle képességterület fejlesztése a kommunikációs és önismereti képességek, vezetői kompetenciák valamint prezentációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztésében valósult meg. A fejlesztő programban résztvevők képesség, készség és kompetencia fejlesztésüket hasznosítani tudják tanulmányaik során és a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez.

A fiatal felnőttek önismeret területén megmutatkozó hiányosságát szemlélteti, hogy számos főiskolai hallgató az ületi képzési területen az alapozó képzés 3 féléve után vált szakot, mivel annyira nem tudják, hogy milyen adottságaik vannak és milyen szakterületek iránti affinitással rendelkeznek. Kommunikációs képességek területén mutatkozó hiányosságok szóbeli vizsgán, tantárgyi prezentációk és záróvizsgák során valamint akkor is megmutatkoznak, amikor álláshirdetésre kell motivációs levelet és önéletrajzot készíteni, és az állásinterjún „kidomborítani” erősségeiket. A vezetői képességek fejlesztése azért is elengedhetetlen mivel az állásinterjúkon a felvételizők közül, azok a jelentkezők élveznek prioritást, akikben a vezetői kompetenciák már eleve megmutatkoznak. Így a fejlesztési programban résztvevő fiatal felnőttek könnyebben és gyorsabban tudnának tanulmányaikban és a munkaerőpiacon érvényesülni.

Tevékenységek módszerek a célmegvalósításhoz:

A tehetségazonosítás során pszichológiai vizsgálat keretében intelligenciamérés, kreativitás és speciális képességfelmérés történt. A tesztek kiértékelését követően egyéni fejlesztési tervek kidolgozására került sor, amelyet egyéni konzultáció során a tehetséggondozási szakember a fiatal felnőttel megbeszélt. Ezt követően csoportos tréning keretében intra- és interperszonális képességfejlesztésre került sor az alábbi 5 területen:

  1. kommunikációs képesség,
  2. önismereti képesség,
  3. prezentációs készség,
  4. vezetői kompetenciák,
  5. konfliktuskezelési készség.

Várt rövid távú eredmények:

Az inter-  és intraperszonális fejlesztési programban résztvevő felnőttek nagyobb

önismeretükkel képesek megfogalmazni szakmai és magánéleti karriercéljaikat, mivel az erősségeikre alapozhatnak, illetve gyengeségeiket fejleszthetik. Szóbeli vizsgán akár a képzésüket lezáró záróvizsgán szakdolgozat védésnél és tétel kifejtésnél teljesítenek jobban.

Vezetői képességek fejlesztésével felsőoktatási team feladatokat készíthetnek el

hatékonyabban és munkavállalásuk során nagyobb eséllyel fognak előrelépni a ranglétrán.

Tehetséggondozó programba történő bekerülés szempontjai és beválogatás menete:

A Renzulli tehetségmodell alapján azonosítottuk és válogattuk be a tehetséges hallgatókat. A tehetségazonosítás során a hallgatók részt vettek egy pszichológiai vizsgálaton, melynek célja a tehetség felmérése a következő képességmérő területeken: intelligenciamérés, kreativitásvizsgálat, speciális képességvizsgálat. Ez utóbbi esetben nem a hagyományosan alkalmazott Howard Gardnerféle csoportosítást követtük, hanem a program sajátosságaiból kiindulva a kockázatfelismerő és vállaló képességet vizsgáltuk.

A teljes nyilvánossági dokumentum egyben