AZ ADÓJA 1%-A NEKÜNK SOKAT ÉR

Kedves Oktató/Hallgató (jelenlegi és végzett)!
Kedves Honlap Látogató!

A Személyi Jövedelemadója (SZJA) 1%-át civil szervezeteknek, másik 1%-át egyháznak adhatja. Ha nem határozza meg, hogy a 2-szer 1%-át kinek utalják, az az állami költségvetésé lesz.

Mint ismeretes ez az adózó részéről nem jelent kiadást, a támogatásra felhasználható összeg szempontjából viszont nem mindegy mennyi folyik be és adható oda az arra rászorulók részére.

Korszerű Kereskedelemért Alapítvány 2016. évben több mint két millió Ft támogatást és ösztöndíjat szavazott meg a hallgatók, a főiskola, jogutód egyetem és az oktatók pályázataira.

Ismert Ön előtt is a nehéz gazdasági helyzet, amely az egyetem gazdálkodási karának alapítványát is érinti. Annak érdekében, hogy ebben az évben is tudjuk támogatni a hallgatókat, az Intézmény Tudományos Diákköri Konferenciát az oktatókat, tudjunk fizetni ösztöndíjat a hallgatóinknak, kérjük, hogy az SZJA 1%-át a Korszerű Kereskedelemért Alapítvány javára ajánlják fel.

Itt minden forint a kuratórium általi döntés alapján ellenőrizhetően a megfelelő és indokolt hallgatói, oktatói támogatásokat szolgálja.

2016-ban 240.567,- Ft felajánlás volt, amit ezúton köszönünk meg támogatóinknak! Ezt az összeget a kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos hallgatók kapták meg teljes egészében.

Az alapítvány adószáma: 19216502 –1-16.

Köszönettel:
Korszerű Kereskedelemért Alapítvány kuratóriuma és ügyvezetése