Beszámoló a kuratórium 2014. 10. 17-i üléséről

A Korszerű Kereskedelemért Alapítvány kuratóriuma 2014. október 17-én tartotta meg a soron következő kuratóriumi ülését.

Napirendek:

1.) napirend: Tájékoztatás az évfordulóhoz kapcsolódó támogatásokról és kiadásokról.

Előadó: Bagi Károlyné dr. ügyvezető

A támogatásokból befolyt összeg csaknem teljes egészében fedezte a kiadásokat. 28  ezer forinttal kellett az alapítványnak hozzájárulni a kiadásokhoz.

A kuratórium a 6/2014 (10.17) sz. határozatával egyhangú döntéssel jóváhagyta a kiegészítéshez szükséges összeget.

2.) napirend: Beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Bagi Károlyné dr.

A kuratórium megtárgyalta a beérkezett pályázatokat. A 7/2014 (10.17) sz. egyhangúan hozott határozatával ösztöndíjat hagyott jóvá:

  • Cserna Vivien és
  • Lengyel Borbála hallgató részére,

50 000 Ft-os támogatást az Ínyenc klub részére és 100 000 Ft-os támogatást az ITDK konferencián eredményesen szereplő hallgatók díjazására.

Az ösztöndíjak elbírálásánál figyelembe vehető 1 főre jutó jövedelem határát 60 000 Ft-ra növelte.

3.) napirend: Egyebek

A kuratórium a 8/2014 (10.17) sz. határozatával egyhangúan elfogadta az alapítványi iroda festési költségeinek kifizetését.

Bagi Károlyné dr. ügyvezető tájékoztatta a kuratóriumot:

a) Az adományok után járó normatív támogatásokra NEA által kiírt pályázaton 130 739 Ft-ot nyert az alapítvány

b) A 2013. évben felajánlott SZJA 1%-ából 318 600 Ft folyt be. Ez az összeg sokkal magasabb lehetne, ha a hallgatók a hozzátartozóik körében aktív agitációt fejtenének ki.

c) A novemberre tervezett Civil konferencia időpontját 2015. március hóra halasztották.

d) Az alapítvány logóját – melyet ezután a levelezéseknél is alkalmaz az alapítvány – Hernyák Gábor tervezte melyért a kuratórium elismerését és köszönetét fejezte ki.