Beszámoló az ünnepi kuratóriumi ülésről – 25 éves az alapítvány

A Korszerű Kereskedelemért Alapítvány 2014. október 17-én ünnepi kuratóriumi ülésen emlékezett meg az alapítvány 25 éves évfordulójáról.

A rendkívüli kuratóriumi ülésen a jelenlegi vezető testület tagjain kívül megjelentek a korábbi kuratóriumi elnökök, alelnökök, tagok és ügyviteli munkatársak, az alapítók és támogatók, valamint a támogatásban részesültek képviselői és az alapítvánnyal kapcsolatban álló meghívott vendégek.

Kuizs János kuratóriumi elnök köszöntő szavai után Dr. Náhóczkiné Örkényi Ildikó FB elnök méltatta az alapítvány 25 éves tevékenységét.

Kerek Csaba a K&H Bank lakossági fiókjának vezetője az alapító bank képviseletében megköszönte az alapítványt indító akkori banki vezetőknek, hogy létrehozták az alapítványt. Elismerését fejezte ki azoknak, akik működtették az alapítványt, a kuratóriumi tagoknak, akik aktívan részt vettek a döntések meghozatalában.

Dr. Túróczi Imre rektor a főiskola, mint alapító, más oldalról, mint a kedvezményezett intézet vezetője köszönte meg az alapítvány sokrétű támogatását, amellyel az intézményi fejlesztésekhez, az oktatók tudományos munkájához hozzájárult és ösztöndíjak, különdíjak adományozásával segítette és elismerte a hallgatók tanulmányi munkáját.

Bagi Károlyné dr. az alapítvány ügyvezetése nevében köszönte meg az alapítóknak és támogatóknak az adományokat, amelyekkel segítették az alapítvány működését és az évfordulóra megjelentetett évkönyv kiadását. Megköszönte az ügyviteli munkatársak és az önkéntesek munkáját, akik az alapítvány munkájában aktívan részt vettek.

Ezt követően a támogatásban részesültek képviseletében az Ínyenc klub vezetője, Szarvas Anita, a volt hallgatók közül Bagi Barbara szólt hozzá. Dr. Földi Kata TDK elnök a hallgatók tudományos munkájának elismeréséhez nyújtott támogatást köszönte meg és tolmácsolta Pethő Anita volt főiskolai hallgató Svájcból küldött köszönetét, aki az alapítványnak is köszönhetően sikeres főiskolai tanulmányok után jelenleg ott dolgozik.

A hozzászólások után Kuizs János kuratóriumi elnök emléklapokat adott át a kuratóriumi elnököknek, tagoknak és munkatársaknak.